નમસ્કાર મિત્રો હું ઘણા સમયથી મારો બ્લોગ અપડેટ નહોતો કરતો કારણ કે મને એમ હતું કે મારો બ્લોગ કોણ જુએ છે ? પણ એક દિવસ અમરેલી થી ફોન આવ્યો કે હું તમારો બ્લોગ જોવું છું. ત્યારે ઈચ્છા થઇ કે કોઈક તો જુએ છે. આભાર સહ ...

શુક્રવાર, 19 ઑગસ્ટ, 2016

7TH PAY CALCULATOR

આપનો પગાર સાતમા પગાર પંચ પ્રમાણે ગણો માત્ર સાવ સાદા સ્ટેપથી
અહીં ક્લિક કરી ડાઉનલોડ કરો.

ગુરુવાર, 15 જાન્યુઆરી, 2015

www.hiteshpatelmodasa.blogspot.com ની મુલાકાત લો અને જાણો શિક્ષણ જગત.